วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ คุณตะเพียน ท่าผา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ในการเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่า และมีโอกาสนำขนมเทียนไปถวายและยังมีรับสั่งให้นำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าอีกด้วย
ซึ่งขนมเทียนดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่พัฒนาภายใต้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตขนมเทียนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยมี อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นหัวหน้าโครงการ

S__6414376

50508722_539943836489706_7887299945491857408_n

S__6414410

S__6414412

S__6414413

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *