ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกแบบนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นายอินทัช ขวัญทองยิ้ม
2. นายนิกร ฮวดยินดี

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ท.115 ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาในวันที่ 20 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4068387 (จิตติมา)

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *