โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนา The 2nd International Forum and Open Innovation: Thailand Regional Science Parks and Latin America Connect
“Prospective Science, Technology and Innovation Collaboration with Pacific Alliance Member States+”
The Greatest Opportunity for Privilege Connect
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *