20​ มีนาคม​ 2562​
โครงการอุทยานวิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.เพียรพิณ​ ก่อวุฒิพงศ์​ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและจัดการทรัพย์​สิน​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ​ คุณสมพร เส็งพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก​ 1​ และคณะ​ ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อ​ย​ โครงการออมสินยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ พลัส​ ประจำปี​2562​ ณ​ ห้อง​ Meeting​ 1​ ชั้น​ 4​ อาคารสำนักวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​

โดย​มีนักศึกษา​เข้าร่วมโครงการ​ จำนวน​ 7​กลุ่ม​ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร​และอาหาร​ คณะวิทยาการจัดการ​ คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ และคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *