• ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลนักวิทยาศาสตร์
  • ผลงานวิจัย
  • เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ
  • โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STDB
    ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    ตามลิ้งค์นี้เลยจ้า http://stdb.most.go.th/

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *