วันที่ 19-20 มีนาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการพร้อมให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการดำเนินงาน

โดยวันที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และในช่วงบ่าย เข้าลงพื้นที่ ณ บริษัท โอเมก้า 3.6.9. แอนด์ไลโคปีน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ ณ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *