เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)
ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 064 0191 411
อีเมล์ : sciencepark@psru.ac.th
Facebook Fanpage : ScienceParkPsru
ID Line Official : scienceparkpsru

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *