อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

จัดกิจกรรม “SiBB Global Connect” ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ Digital for Quality of Life ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุนจึงขอเชิญแต่ละมหาวิทยาลัยส่งตัวแทน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติ
– ทีมนักศึกษา ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ในปีก่อน ๆ หรือทีมที่กำลังเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ (หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ) ได้ที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086 926 9991 (เชอร์รี่)
– มี Prototype แล้ว
– สมาชิกในทีม ไม่เกิน 5 คน/ทีม

กำหนดการแข่งขัน
กรรมการจะคัดเลือก 15 ทีม เข้าแข่งขัน Inter Pitching Contest (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563
สถานที่ : Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ จำนวน 3 ทีม รับโอกาสต่อยอดธุรกิจ
** หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น Online Pitching)

สิทธิประโยชน์
ผู้ชนะจำนวน 3 ทีม จะได้เข้าร่วม Intensive workshop & Business matching ในช่วงเดือนสิงหาคม * เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล พร้อมจับคู่กับ VCs ชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติ
(* หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบตามความเหมาะสม)

สมัครด่วนที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สิ่งที่ต้องเตรียมการสมัคร
– ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
– โดยให้แต่ทีมทำคลิป VDO pitching แนะนำธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ 3-5 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086 926 9991 (เชอร์รี่)
Email: cherry.cacs@gmail.com

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *