รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมไทยให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย และผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม

     การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่

www.award.nia.or.th

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัชรีนาถ โทรศัพท์ 080 070 2999
อีเมล์ awards@nia.or.th

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *