วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล
ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้
แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(STI Business Incubation) เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการขายและการตลาด
โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของ และการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการแข่งขันเริ่มสูงขึ้นในทุกวัน จึงต้องการให้ผู้ประกอบการ มีความพร้อมทางด้านการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ยุคการตลาดดิจิทัล

สำหรับผู้ประกอบที่สนใจต้องการคำปรึกษาสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทร. 055-267-000 ต่อ 8734 หรือ 062-389-4757 (คุณนนท์)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *