อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)

ผู้เข้ารอบ 5 ทีม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

– ทีม Easy Comt

– ทีม RB sensor

– ทีม C – Ac(ne)

– ผู้ประกอบการข้าวใจ๋

– ผู้ประกอบการน้ำพริกคุณนายเฌอ

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 5 ทีมด้วยนะคะที่ผ่านการคัดเลือก ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *