อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​ เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็​นประกอบการพิจารณา​คัดเลือก​ข้อเสนอ​โครงการ​เพื่อสนับสนุนงบประมาณ​ในการดำเนินงานกิจกรรม​ภายใต้การส่งเสริมกิจการอุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์​ภูมิภาค)​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พร้อมนำเสนอห้องปฏิบัติการ​ จำนวน​ 2 ห้อง​ ได้แก่

1.ห้องปฏิบัติการ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เพื่อสุขภาพ​และเครื่องสำอางสำหรับ​ผู้​ประกอบการ​ โดย​ อาจารย์​จิ​รศ​ิต​ อินทร​

2.การเตรียมความพร้อม​เพื่อขอรับรองระบบ​ ISO/IEC17025 สำหรับ​การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง​ในน้ำของห้องปฏิบัติการ​ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​​ โดย​ ผศ.ดร.รัตน์ติพร​ สำอาง​ และคณะ​ พร้อมทั้งมีการนำเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน​ จำนวน​ 1 โครงการ​ โดย​ ผศ.ดร.วิโรจน์​ ลิขิตตระกูล​วงศ์​

ณ​ ห้องประชุม​ MOC ชั้น​ 7​ และห้องประชุมชั้น​ 3 อาคารพระจอมเกล้า​ สำนักงานปลัดกระทรวง​การอุดมศึกษา​ วิทยา​ศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ (สป.อว.)​

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *