วันที่ 30 ตุลาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว และรองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Grand Ballroom B ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *