อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทร. 055 267 000 ต่อ 8734, 064 019 1411, 080 086 9882

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *