วันที่ 23 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์​ ดร.คง​ศักดิ์​ ศรี​แก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ฯ​ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” ภายในกิจกรรม​ Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 4 ภูมิภาค​ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ณ ประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก​ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ “บทบาทการสนับสนุนทุนของ TED Fund”

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *