🚀🚀🚀  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ Ideation Incentive Program (IDEA) สนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท และระดับ Incubator Incentive Program (POC) สนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท


🚀
🚀🚀 ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พรทิพย์ (ผู้ประสานงาน)

โทร. 091 413 4928 หรือ 064 019 1411

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *