วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ในพื้​นที่​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ ได้แก่​

1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน

2. บริษัท ไม่จำกัดความสุข จำกัด

3. ร้านซาลาเปาครูบัวแก้ว

4. บริษัท ศรีแก้ว หล่มเก่า จำกัด

5. ร้านมะขามแม่เล็ก (ครูหนูประพิศ)

ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนใจข้อมูลโครงการดี ๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *