วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ เอเดนฟาร์ม จังหวัด​แพร่

ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนใจข้อมูลโครงการดี ๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *