วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ ร่วมกับ​ ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชชิว นัท ริช กรุ๊ป จังหวัดน่าน​ เพื่อประชาสัมพันธ์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *