All posts by scipark

09Sep/19

ประกาศรับสมัคร “ไอเดียนวัตกรรมอาหาร” Foodinnopolis Innovation Contest 2018

ประกาศรับสมัคร “ไอเดียนวัตกรรมอาหาร” Foodinnopolis Innovation Contest 2018 รุ่น “Light weight”สำหรับระดับนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) รุ่น “Heavy weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษาปริญญาโท เอก ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ภายใต้ Themes : Food for Aging หรือ Better Foods ผู้ที่มีใจรักคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารใหม่ๆไม่ควรพลาด ร่วมชิงเงินรางวัลมากมาย ผู้ชนะเลิศรางวัล GrandRead More…

09Sep/19

เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2018)

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2018) ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Meeting 1 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค ***ผลการแข่งขัน R2M 2018 มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมRead More…

09Sep/19

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Research to Market (R2M) 2018 ระดับมหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Research to Market (R2M) 2018 ระดับมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Research to Market (R2M) 2018 จะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-4 คละรวมกัน 1 ทีม และต้องประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 2 สาขาวิชาขึ้นไป ทีมละ 3 – 5 คน 2.อาจารย์Read More…

09Sep/19

โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “ประเภทเซรั่มและเจลสำหรับผู้ประกอบการ” จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรเเละอาหาร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561

09Sep/19

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561

09Sep/19

เข้าร่วมกิจกรรม G2B Intensive Training “1st Step for REAL STARTUP” 2018

ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม G2B Intensive Training “1st Step for REAL STARTUP” 2018 ** โครงการต่อยอดความคิด สร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B) โดยทีม School Serv ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอผลงาน และชิงทุน 300,000 บาท

09Sep/19

เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์​ทรัพย์สิน​ทางปัญญา​และบ่มเพาะวิสาหกิจ​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561 นำโดย…รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ชุติมา เลิศลักษมี และเจ้าหน้าที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์​ทรัพย์สิน​ทางปัญญา​และบ่มเพาะวิสาหกิจ​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา​ และการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

09Sep/19

ผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจมาตรฐานด้วยการใช้ GMP

ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ “ผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจมาตรฐานด้วยการใช้ GMP” • โดยวิทยากร คุณชายกร สินธุสัย • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อการเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 👉🏻👉🏻 พร้อมศึกษาดูงานโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP 📌📌 หากท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกมาลงทะเบียนได้เลยนะคะ อบรมฟรี

09Sep/19

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมผู้ประกอบการ ในหัวข้อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ การเงิน การบัญชี ภาษี

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมผู้ประกอบการ ในหัวข้อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ การเงิน การบัญชี ภาษี ในวันที่ 19-21 เมษายน 2561 สนใจติดต่อลงทะเบียนได้เลย

09Sep/19

อบรม เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์จ้า 📣📣📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ โดยวิทยากร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ ในวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Minitheater ชั้น4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม