05May/20

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

     รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมไทยให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย และผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม      การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่Read More…

28Apr/20

เปิดรับสมัครการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดกิจกรรม “SiBB Global Connect” ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ Digital for Quality of Life ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Read More…

25Mar/20

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 064 0191 411 อีเมล์ : sciencepark@psru.ac.th Facebook Fanpage : ScienceParkPsru IDRead More…

23Mar/20

เลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​ ธนาคารออมสิน จึงมีความประสงค์ ขอแจ้งเลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เตรียมงานไว้แล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม 086 406 8387 (เจี๊ยบ)

20Dec/19

ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการซัลเฟอร์ไดออกไซค์

สวัสดีปีใหม่ค่ะ มีโปรโมชั่นดี ๆ มาต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 กันค่ะ ✔️ รับตรวจวิเคราะห์สารซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ฟรี สำหรับเกษตรกร ผู้ปลุกผัก ผลไม้ หรือผู้ประกอบการส่งออก ผลไม้อบแห้ง เช่น ลำไย มะม่วง 🥭🥦🥬🌶🍌🍅 🔎🔎ตรวจหาสาร KMS (โปรแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์) ที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิต สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0 5526 7000 # 8733 หรือคุณปรารถนา อินบุญรอด โทร. 087Read More…

01Sep/19

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชน อาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) และพร้อมที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจี๊ยบ โทร. 086 406 8387 คุณทิพย์ โทร. 091 413 4928

01Sep/19

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ได้แก่   – การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน   – การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต   – การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนกาผลิต   –Read More…

01Sep/19

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ   1. มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง   2. มีความพร้อมในการลงทุน   3. มีความต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4. มีความต้องการก้าวหน้าทางธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ   1. มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์   2.Read More…

21Mar/19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก​ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์​ออกแบบนวัตกรรม​

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก​ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์​ออกแบบนวัตกรรม​ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านลำดับที่1​ มารายงานตัวในวันที่​ 25​ มีนาคม​ 2562​ เวลา​ 9.00​ น.​ ณ​ สำนักงานอุทยาน​วิทยาศาสตร์​ภาคเหนือ​ ห้อง​ 203​ ชั้น​ 2​ อาคารทีปวิชญ์​ สำนักงาน​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม

21Mar/19

ประกาศแก้ไขการรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

ประกาศแก้ไขการรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการค่ะ เปิดรับสมัครถึงวันที่​ 23 มีนาคม​ 2562​ นี้นะคะ​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์วันที่​ 23​มีนาคม​ 2562 และสัมภาษณ์​ใันวันที่​ 25​ มีนาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00-12.00 น.​ ค่ะ​ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ 0864068387​ (เจี๊ยบ)​ ค่ะ​