อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ห้องโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ
ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.)
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5526 7000 # 8734
โทรศัพท์มือถือ : 064 019 1411
E-mail : sciencepark@psru.ac.th
Facebook : facebook.com/scienceparkpsru

แผนที่และสถานที่ตั้ง