All posts by admin_scipark

25Mar/20

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 064 0191 411 อีเมล์ : sciencepark@psru.ac.th Facebook Fanpage : ScienceParkPsru IDRead More…

23Mar/20

ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ วันที่ 19-20 มีนาคม 2563

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการพร้อมให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการดำเนินงาน โดยวันที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และในช่วงบ่าย เข้าลงพื้นที่ ณ บริษัท โอเมก้า 3.6.9. แอนด์ไลโคปีน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรRead More…

23Mar/20

เลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​ ธนาคารออมสิน จึงมีความประสงค์ ขอแจ้งเลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เตรียมงานไว้แล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม 086 406 8387 (เจี๊ยบ)

18Mar/20

แจกเจลล้างมือหน่วยงานภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม

วันที่ 18 มีนาคม 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม (อวน.)​ ร่วมกับ บริษัท ดับบิวแอลดี​ แลบบอราทอรีส์​ จำกัด​ จัดทำเจลล้างมือแจกหน่วยงานภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม จากเหตุการณ์ตอนนี้ที่มีโรคระบาดโควิด-19 (covid-19) อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม โดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้ จึงได้ให้ทาง อวน. จัดทำเจลล้างมือแจกบุคลากรภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้    

18Mar/20

ศึกษาดูงาน บริษัท บี โปรดักส์ อินดรัสตรี้ จำกัด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมผู้ประกอบการภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บี  โปรดักส์ อินดรัสตรี้ จำกัด จังหวัดลำพูน โดยมี คุณศิริพร ตันติพงษ์  ให้การตอนรับ โดยในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ให้มีความหลากหลาย และแนวคิดในการทำธุรกิจในประสบผลสำเร็จ รวมถึงการเยี่ยมชมร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

18Mar/20

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณ์ (Fin) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมผู้ประกอบการภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณ์ (Food Innovation and Packaging Center : Fin) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ให้การต้อนรับ โดยในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางศูนย์นวัตกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ได้ให้ความรู้ทางด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและข้อสงสัยด้านบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ

18Mar/20

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมผู้ประกอบการภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ให้การต้อนรับ โดยในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะแม่ข่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้พาเยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และหน่วยงานภายในที่ให้บริการในส่วนต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับบริการ และการดำเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ

12Mar/20

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมเเข่งขันงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค

📢📢กลับมาอีกครั้ง กับงาน “NSP Innovation Award 2020” งานเเข่งขันนวัตกรรมระดับภูมิภาคการเข้าร่วมประกวดแนวคิดนักธุรกิจเเละผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ⚡️ รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมเเข่งขันงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค 2 สาขา ดังนี้ 1. สาขานักธุรกิจนวัตกรรม 2. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 🔥🔥 ตั้งเเต่วันนี้ – 30 เมษายน 2020 🔥🔥 🏆ผู้ชนะในเเต่ละสาขาจะได้รับโล่ห์เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท เเละสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ⚡️⚡️⚡️  พิเศษ !!!  ⚡️⚡️⚡️ 🥇🥈🥉ผู้ที่ชนะเลิศในเเต่ละสาขาจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนของภาคเหนือเพื่อเข้าเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป โอกาสดีๆเเบบนี้Read More…

12Mar/20

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”… คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 📍​ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว./ ผู้ประกอบการรายย่อย/ วิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี 📍​ ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Health and Beauty) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2563 ดังนี้ (1 สถานประกอบการ เข้าร่วมอบรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) 🌱ครั้งที่Read More…

12Mar/20

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารให้เข้ากับ ยุค 4.0”

วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารให้เข้ากับ ยุค 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก 1. รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 2. รศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา 3. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 4. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ร้องคำ มาเป็นวิทยากร ซึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลม (spherification) ในอุตสาหกรรมอาหาร” และหัวข้อRead More…