ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จังหวัด​แพร่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ เอเดนฟาร์ม จังหวัด​แพร่ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนใจข้อมูลโครงการดี ๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

พบผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชชิว นัท ริช กรุ๊ป จังหวัดน่าน​

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ ร่วมกับ​ ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชชิว นัท ริช กรุ๊ป จังหวัดน่าน​ เพื่อประชาสัมพันธ์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ จังหวัด​เพชรบูรณ์

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ในพื้​นที่​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ ได้แก่​ 1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน 2. บริษัท ไม่จำกัดความสุข จำกัด 3. ร้านซาลาเปาครูบัวแก้ว 4 ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณสมนึก ศรลัมพ์ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ------------------------------------ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล (U Power Digital Idea Challenge : Season 5) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงินและธุรการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 055 267 000 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จังหวัด​แพร่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ เอเดนฟาร์ม จังหวัด​แพร่ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนใจข้อมูลโครงการดี ๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พบผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชชิว นัท ริช กรุ๊ป จังหวัดน่าน​

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ ร่วมกับ​ ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง​ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชชิว นัท ริช กรุ๊ป จังหวัดน่าน​ เพื่อประชาสัมพันธ์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ จังหวัด​เพชรบูรณ์

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ​ในพื้​นที่​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ ได้แก่​ 1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน 2. บริษัท ไม่จำกัดความสุข จำกัด 3. ร้านซาลาเปาครูบัวแก้ว 4 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณสมนึก ศรลัมพ์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการ (Brain Power Skill Up)

วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการ แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอโครงการ Business Brotherhood ประเภทสุขภาพ

วันที่ 27 มกราคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมนำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2564 : ประเภทสุขภาพและการแพทย์ โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการพยาบาล เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 2 ทีม ได้แก่ 1 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...