ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาด ด้านการทำการตลาดออนไลน์

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการขายและการตลาด โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รศ. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา พร้อมด้วย ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รศ.บุษบา หินเธาว์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับทีมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

     รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมไทยให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย และผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม      การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดกิจกรรม “SiBB Global Connect” ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​ ธนาคารออมสิน จึงมีความประสงค์ ขอแจ้งเลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เตรียมงานไว้แล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M) สำหรับนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน   ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้ ณ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย ณ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​

วันที่ 5 มิถุนายน​ 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​ โดย​มี คุณบัณฑิตา​ ใจวิสุทธิ์​หรรษา​ จากบริษัท​ โอเมก้า​ 369​ แอนด์​ไลโคปีน​ จำกัด​ เข้าร่วมประกวดประเภทนักธุรกิจ​นวัตกรรม​ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดชัยนาทและพิจิตร

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการ 2 ราย คือ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ราย ณ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...