ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก๓ูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

1 ในผลงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสำเร็จ School one ที่ต่อยอดมาจาก Research to market โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1 ในผลงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสำเร็จ (School one) ที่ต่อยอดมาจาก Research to market โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชและทีมนักศึกษา..สู่งานสัมนา "ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0" ในวันที่ 29 ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2018 คร้้งที่ 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2018 คร้้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2561 ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวพิธีเปิดตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ภาพการเปิดตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครอาจารย์และทีมนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562

🖋️คุณสมบัติ  1. อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน 2. นักศึกษาทีมละ 7-10 คน มีความหลายหลายขององค์ความรู้ ( เช่น ด้านการจัดการ บัญชีการเงิน การตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ) 3. มีกลุ่มองค์กรชุมชน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อวน. มรพส. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

เปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019″ วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก โดยในครั้งนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019" จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพิ่มองค์ความรู้เรื่อง Branding ให้แก่บุคลากรอุทยานฯ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งนำชมความก้าวหน้าการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการเยี่ยมชมผู้ประกอบการเทคโนโลยี บริษัท ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก๓ูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Food Innovation Regional Boot Camp 2018

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Food Innovation Regional Boot Camp 2018 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...