ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการ “Startup Thailand League 2021”

วันที่ 27​ ตุลาคม​ 2563 รองศาสตราจารย์​ ดร.คงศักดิ์​ ศรีแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ "Startup Thailand League 2021" ประจำปีงบประมาณ 2564​ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็​นประกอบการพิจารณา​คัดเลือก​ข้อเสนอ​โครงการ

อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​ เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็​นประกอบการพิจารณา​คัดเลือก​ข้อเสนอ​โครงการ​เพื่อสนับสนุนงบประมาณ​ในการดำเนินงานกิจกรรม​ภายใต้การส่งเสริมกิจการอุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์​ภูมิภาค)​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พร้อมนำเสนอห้องปฏิบัติการ​ จำนวน​ 2 ห้อง​ ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เพื่อสุขภาพ​และเครื่องสำอางสำหรับ​ผู้​ประกอบการ​ โดย​ อาจารย์​จิ​รศ​ิต​ อินทร​ 2.การเตรียมความพร้อม​เพื่อขอรับรองระบบ​ ISO/IEC17025 สำหรับ​การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง​ในน้ำของห้องปฏิบัติการ​ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​​ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ (School of Public Policy) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง (Innovation Index for Inclusive, Sustainble and ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดค้นหา “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดค้นหา “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค” .......................................................... “Thailand Innobiz Champion” ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดในประเทศไทย จังหวัดไหนก็ตาม หากคุณมีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโต และต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าผลงานของคุณ สามารถเป็นความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยแนวคิดนวัตกรรมได้ มากับเรา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Business Brotherhood

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ผู้เข้ารอบ 5 ทีม มีรายชื่อดังต่อไปนี้ - ทีม Easy Comt - ทีม RB sensor - ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

     รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมไทยให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย และผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม      การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดกิจกรรม “SiBB Global Connect” ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมติดอาวุธ Incubator ครั้งที่ 3

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมติดอาวุธ Incubator ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEx ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงโครงการ “Startup Thailand League 2021”

วันที่ 27​ ตุลาคม​ 2563 รองศาสตราจารย์​ ดร.คงศักดิ์​ ศรีแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ "Startup Thailand League 2021" ประจำปีงบประมาณ 2564​ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็​นประกอบการพิจารณา​คัดเลือก​ข้อเสนอ​โครงการ

อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​ เข้าร่วมการประชุมให้ความคิดเห็​นประกอบการพิจารณา​คัดเลือก​ข้อเสนอ​โครงการ​เพื่อสนับสนุนงบประมาณ​ในการดำเนินงานกิจกรรม​ภายใต้การส่งเสริมกิจการอุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์​ภูมิภาค)​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พร้อมนำเสนอห้องปฏิบัติการ​ จำนวน​ 2 ห้อง​ ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เพื่อสุขภาพ​และเครื่องสำอางสำหรับ​ผู้​ประกอบการ​ โดย​ อาจารย์​จิ​รศ​ิต​ อินทร​ 2.การเตรียมความพร้อม​เพื่อขอรับรองระบบ​ ISO/IEC17025 สำหรับ​การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง​ในน้ำของห้องปฏิบัติการ​ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม​​ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้านการทำ Content และระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม SiBB Khowledge Sharing ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม SiBB Khowledge Sharing ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M )

วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช, อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา, อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง และนักศึกษาที่เข้ารอบในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...