ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล (U Power Digital Idea Challenge : Season 5) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( Entrepreneurial Ecosystem Development ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม กระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมเสวนาเรื่อง“การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์​ ดร.คง​ศักดิ์​ ศรี​แก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ฯ​ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” ภายในกิจกรรม​ Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล (U Power Digital Idea Challenge : Season 5) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงินและธุรการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 055 267 000 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร 1 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม

จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( Entrepreneurial Ecosystem Development ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม กระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมเสวนาเรื่อง“การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์​ ดร.คง​ศักดิ์​ ศรี​แก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ฯ​ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” ภายในกิจกรรม​ Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดแข่งขัน “Pitching Idea for Business”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้การจัดแข่งขัน “Pitching Idea for Business” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมเรื่อง”แนวคิดการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "แนวคิดการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม" ภายใต้โครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...